قابل توجه دانشجویان متقاضی امریه سربازی دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان متقاضی امریه سربازی دانشگاه تهران


به آگاهی می رساند صفحه ای به آدرس http://hrm.ut.ac.ir/amrie  جهت ثبت نام متقاضیان امریه سربازی دانشگاه تهران ایجاد و در دسترس قرار گرفته است. افراد مشمول چنانچه متقاضی امریه سربازی در دانشگاه می‌باشند، حداقل دو ماه قبل از اعزام با مراجعه به سامانه منابع انسانی دانشگاه تهران در قسمت معاونت امور کارکنان، پذیرش امریه را انتخاب و فرمهای مورد نیاز را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به پست الکترونیکی مذکور ارسال نمایند.

بدیهی است به درخواست‌هایی که غیر از این طریق صورت پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :