قابل توجه دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی


دانشجویان متقاضی وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تا پایان مرداد ماه می‌توانند با مراجعه به قسمت پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی www.swf.ir نسبت به ثبت درخواست مقدماتی خود اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :