قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه نیمسال اول سال ‌تحصیلی ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه نیمسال اول سال ‌تحصیلی ۹۸-۹۷


دانشجویان متقاضی وام تغذیه نیمسال اول سال ‌تحصیلی ۹۸-۹۷ می‌توانند از تاریخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۷ لغایت 22/‏۱۰/‏۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع آموزش (گلستان) اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :