قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده های پردیس علوم - ارزشیابی الکترونیکی اساتید

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده های پردیس علوم - ارزشیابی الکترونیکی اساتید


 

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید و  اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۷  لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷  خواهد بود.

  • شایان ذکر است مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • بدیهی است عواقب ناشی از عدم ارزشیابی بر عهده خود دانشجو می باشد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :