قابل توجه دانشجویان (معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی)

قابل توجه دانشجویان (معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی)


به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل می‌رساند:

پیرو مکاتبات قبلی و براساس مقررات و دستورالعمل‌های ثبت نام "تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی دانشجو و برگ معافیت تحصیلی تأیید شده دانشجوی ذکور مشمول (در کلیه مقاطع) " حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی پس از قبولی و ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجو باید واصل و در سیستم جامع آموزش دانشگاه ثبت گردد. اینگونه دانشجویان درصورت عدم وصول و ثبت برگ معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی آنان در سیستم جامع آموزشی، "مجاز به ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ نخواهند بود " و با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ورود به سیستم و ثبت نام آنان فعال نمی‌گردد.

 

آدرس کوتاه :