قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی / آخرین فرصت شرکت در کارگاه الزامی مهارتهای زندگی 1 و 2

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی / آخرین فرصت شرکت در کارگاه الزامی مهارتهای زندگی 1 و 2


قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی:

آخرین فرصت شرکت دانشجویان در کارگاه الزامی مهارتهای زندگی 1 و 2

15 بهمن لغایت 28 اسفند 1402

جهت کسب اطلاعات تکمیلی این فایل را دانلود نمایید.

 

آدرس کوتاه :