قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی - تأییدیه تحصیلی

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی - تأییدیه تحصیلی


به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس علوم می رساند تائیدیه تحصیلی مقطع دبیرستان تعداد قابل توجهی از دانشجویان تاکنون به پردیس علوم نرسیده است؛ از طرفی نیز به استناد بخشنامه صادره از سوی اداره کل آموزش دانشگاه، در صورت عدم وصول تائیدیه ها، امکان ثبت نام این قبیل دانشجویان برای نیمسال دوم سال تحصیلی مذکور فراهم نمی‌باشد.

لذا براساس قرارداد منعقده با دفتر پبشخوان دولت، نماینده محترم این دفتر در هفته آینده، در روزهای یکشنبه مورخ ۲۸/‏۰۹/‏۱۳۹۵‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۵‬ از ساعت ۹ الی ۱۵ در ستاد پردیس علوم جهت صدور درخواست جدید و پیگیری دلیل عدم ارسال تاییدیه ها تا حصول نتیجه در محل پردیس علوم حضور خواهند داشت. لذا جهت پیگیری موارد مذکور در تاریخ و ساعت اعلام شده مراجعه فرمایند در صورت عدم وصول تاییدیه تحصیلی عواقب ناشی عدم وصول تاییده متوجه دانشجو خواهد بود.

آدرس کوتاه :