قابل توجه دانشجویان نوورود ارشد و دکتری دانشکده فیزیک پردیس علوم

قابل توجه دانشجویان نوورود ارشد و دکتری دانشکده فیزیک پردیس علوم


جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید دانشکده فیزیک در ساعت ۱۱ روز چهارشنبه 12 آذرماه به صورت مجازی از طریق لینک

https://www.skyroom.online/ch/mmshafiei/tahsilate-takmilit

برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام و دریافت کلمه عبور جهت ورود به جلسه، لازم است اطلاعات فردی خود را از طریق آدرس زیر تا روز دوشنبه  ۱۰ آذرماه ارسال نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/18rsVMER-73tRYteVyWkWtJmQYp-3-qnDrX2semRANDQ/edit?usp=sharing

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه برای تمامی دانشجویان ارشد و دکتری فیزیک ورودی ۹۹ الزامی است.


معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک پردیس علوم

 

 

 

آدرس کوتاه :