قابل توجه دانشجویان: کارگاه مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 1

قابل توجه دانشجویان: کارگاه مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 1


به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در کلاس درس مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی 1 غایب بوده اند میرساند
کلاس جبرانی این درس در روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 از ساعت 13 الی 17 درمحل دانشکده ریاضی طبقه سوم کلاس 303 برگزار می گردد.
لازم به ذکر است این آخرین فرصت برای حضور درکلاس درس مهارتهای زندگی می باشد و با توجه به الزامی بودن گذراندن این درس در ترم اول و اینکه تنها در یک روز ارائه می گردد؛ دانشجویانی که این درس را نگذرانده اند، الزاما باید در این جلسه حضور بهم رسانند در صورت غیبت مجدد دانشجو و عدم حضور در کلاس مذکور در سیستم ثبت گردیده و مسئولیت هر گونه مشکل آموزشی و عدم ثبت نام به عهده دانشجو می باشد.


دفتر مشاوره و ارتقا تحصیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :