قابل توجه دانشجویان_ ارزشیابی

قابل توجه دانشجویان_ ارزشیابی


به اطلاع می رساند با توجه به پیگیری های مکرر تعدادی از دانشجویان که موفق به انجام ارزشیابی نشده اند و پیگیری واحدهای مختلف دانشگاه، استثنائاً امکان انتخاب واحد نیمسال آتی و مشاهده نمرات در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 برای کلیه دانشجویان فراهم می باشد.

 

آدرس کوتاه :