قابل توجه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری رشته فیزیک سال تحصیلی 96-95

قابل توجه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری رشته فیزیک سال تحصیلی 96-95


 به اطلاع داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری رشته فیزیک  سال تحصیلی 96-95  می رساند که زمان برگزاری آزمون کتبی روز یکشنبه مورخ 19/2/95 راس ساعت 14 و همچنین زمان مصاحبه شفاهی روز دوشنبه 20/2/95  از ساعت 14 در دانشکده فیزیک می باشد.

 

آدرس کوتاه :