قابل توجه داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 1396 متقاضی پذیرش از طریق سهمیه استعدادهای درخشان

قابل توجه داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 1396 متقاضی پذیرش از طریق سهمیه استعدادهای درخشان


 بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال 1396 که متقاضی پذیرش از طریق سهمیه استعدادهای درخشان  می باشند، می‌رساند که زمان و مکان مصاحبه مذکور  با مصاحبه داوطلبان دوره روزانه همزمان می باشد. لذا جهت رویت زمان مصاحبه به اطلاعیه های مندرج در سایت پردیس علوم دانشکده مورد نظر مراجعه نمایند.                            

 اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :