قابل توجه داوطلبان دوره دکتری رشته ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر /تاریخ مصاحبه

قابل توجه داوطلبان دوره دکتری رشته ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر /تاریخ مصاحبه


به اطلاع کلیه داوطلبان دوره دکتری رشته ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر می رساند که تاریخ مصاحبه حضوری متقاضیان 1396/4/10 می باشد. لذا متقاضیان گرامی می بایست ساعت 8 صبح با همراه داشتن مدارک کامل تحصیلی و پژوهشی و هرگونه مدرکی که فکر می کنند در پذیرش آنها موثر است به آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :