قابل توجه مراجعین به اداره خدمات آموزشی پردیس علوم

قابل توجه مراجعین به اداره خدمات آموزشی پردیس علوم


بر اساس نامه شماره 151495/3/122 مورخ 1396/6/7 اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند اداره آموزش پردیس علوم به جهت شرکت در جشنواره تقدیر از کارکنان برگزیده آموزشی در تاریخ 1396/6/14 از ساعت 11 الی 13:30 تعطیل می باشد.

آدرس کوتاه :