قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 1396مجموعه فیزیک

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دوره دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 1396مجموعه فیزیک


  1. محل برگزاری آزمون،  دانشکده فیزیک واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم می باشد.
  2. تحویل مدارک مصاحبه دکتری دانشکده فیزیک، از ساعت 8 صبح الی12:30 روز شنبه 96/4/10 می باشد.
  3. داوطلبین محترم در روز شنبه 96/4/10  لازم است علاوه بر اصل مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع، اصل و تصویر کلیه مدارک آموزشی (ریز نمرات کارشناسی، ریز نمرات کارشناسی ارشد)- اصل و تصویر کلیه مدارک پژوهشی (مقالات، طرح های تحقیقاتی انجام شده، کنفرانس ها، رتبه های کسب شده، جایزه ها و کلیه کارهای علمی انجام پذیرفته )- کارنامه مرحله کتبی- توصیه نامه در صورت وجود - مدرک زبان در صورت وجود- پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز ارائه نمایند .
  4. آزمون کتبی بعد از ظهر روز شنبه 96/4/10 راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
  5. مصاحبه شفاهی روز پنج شنبه 96/4/15 از ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :