متن مصاحبه‌ آقای دکتر حسین سبزرو با جولیا گریوو، استاد ریاضیات دانشگاه سوربن

متن مصاحبه‌ آقای دکتر حسین سبزرو با جولیا گریوو، استاد ریاضیات دانشگاه سوربن


دکتر جولیا گریوو استاد ریاضیات دانشگاه سوربن می باشد که در تاریخ 17-3 اسفندماه 1397 به عنوان استاد مهمان در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران 12 سخنرانی درباره گروه های لی، جبرهای لی و نمایش آنها ارائه کردند.
متن مصاحبه دکتر حسین سبزرو با ایشان از فایل ذیل قابل دانلود می باشد.

متن مصاحبه دکتر حسین سبزرو با دکتر جولیا گریوو

 

 

آدرس کوتاه :