متن مصاحبه‌ آقای دکتر حسین سبزرو با جولیا گریوو، استاد ریاضیات دانشگاه سوربن

دکتر جولیا گریوو استاد ریاضیات دانشگاه سوربن می باشد که در تاریخ 17-3 اسفندماه 1397 به عنوان استاد مهمان در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران 12 سخنرانی درباره گروه های لی، جبرهای لی و نمایش آنها ارائه کردند.
متن مصاحبه دکتر حسین سبزرو با ایشان از فایل ذیل قابل دانلود می باشد.

متن مصاحبه دکتر حسین سبزرو با دکتر جولیا گریوو

 

 

آدرس کوتاه :