مجله علوم (Science magazine) با آقای دکتر حسین آخانی و جمعی از پژوهشگران ایرانی مصاحبه نمود.

مجله علوم (Science magazine) با آقای دکتر حسین آخانی و جمعی از پژوهشگران ایرانی مصاحبه نمود.


آقای دکتر حسین آخانی در مصاحبه با مجله علوم (Science magazine) درباره برخی از مشکلاتی که پژوهشگران ایرانی بعد از آغاز تحریم های ایالات متحده آمریکا با آن روبرو هستند، صحبت نمودند. برای مطالعه مصاحبه به آدرس ذیل رجوع نمایید.

http://www.sciencemag.org/news/2018/08/science-iran-languishes-after-trump-re-imposes-sanctions

 

آدرس کوتاه :