مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی در لیست مجلات ISI نمایه شد.

مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی در لیست مجلات ISI نمایه شد.


 

 

مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی بعد از ارزیابی‌های چند ساله توسط مؤسسه تامسون رویترز  مورد تأیید قرار گرفت و در لیست مجلات ISI قرارگرفت.

طبق تاییدیه مؤسسه، نمایه سازی این مجله شامل شماره‌های چاپ شده در سال ۲۰۱۶ نیز می‌شود.

 

آدرس کوتاه :