مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی در لیست مجلات ISI نمایه شد.

 

 

مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی بعد از ارزیابی‌های چند ساله توسط مؤسسه تامسون رویترز  مورد تأیید قرار گرفت و در لیست مجلات ISI قرارگرفت.

طبق تاییدیه مؤسسه، نمایه سازی این مجله شامل شماره‌های چاپ شده در سال ۲۰۱۶ نیز می‌شود.

 

آدرس کوتاه :