مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی پردیس علوم (سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷) در پایگاه علمی معتبر WEB OF SCIENCE نمایه شد

مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی پردیس علوم (سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷) در پایگاه علمی معتبر WEB OF SCIENCE نمایه شد


شش شماره آخر مجله Geopersia دانشکده زمین شناسی پزدیس علوم (سالهای ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷) در پایگاه علمی معتبر 

WEB OF SCIENCE نمایه شده است.

موفقیت تحسین برانگیز نمایه شدن مجله ژئوپرشیا پردیس علوم در پایگاه معتبر بین المللی WEB OF SCIENCE را به  سردبیر محترم این مجله جناب آقای ابراهیم قاسمی نژاد نائینی، مدیر محترم مسئول و اعضای محترم هیات تحریریه این مجله تبریک عرض می‌نماییم.

آدرس کوتاه :