مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه

مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه شامل:

۱- درخواست کتبی دانشجو که به تأیید استاد راهنما رسیده  و ممهور به مهر دانشکده باشد.

۲- فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره ۱۰۱) تأیید استاد راهنما و مهر پردیس

۳- اصل پذیرش تحصیلی با سر برگ دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال) پذیرش در متن نامه فوق

۴- یک قطعه عکس دانشجو

۵- تصویر کارت ملی

۶- تصویر صفحه اول گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌

۷- تصویر کارنامه نمره زبان انگلیسی از مراجع معتبر با تاریخ اعتبار. ( MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS )

۸‌‌‌‌‌‌‌- تکمیل فرم‌های ۱۰۲- ۱۰۳

۹- صورتجلسه  آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

۱۰- تاییدیه تصویب پروپوزال

11- تاییدیه آزمون جامع

12- تکمیل فرم ۱۰۷ در صورت نیاز به ریز نمرات و اصل مدرک

13- فرم تعهد محضری در صورت نیاز به ریز نمرات و اصل مدرک

14- کد پیگیری دریافتی از سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج*

*.لازم است همزمان با تکمیل مدارک و ارسال آن از سوی  دانشکده‌ها، کلیه متقاضیان از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس http://portal.saorg.ir/ نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری اقدام نمایند.

 

آدرس کوتاه :