مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه

مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه


مدارک لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان جهت استفاده از بورس بین الملل دانشگاه شامل:

۱- درخواست کتبی دانشجو که به تأیید استاد راهنما رسیده  و ممهور به مهر دانشکده باشد.

۲- فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره ۱۰۱) تأیید استاد راهنما و مهر پردیس

۳- اصل پذیرش تحصیلی با سر برگ دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال) پذیرش در متن نامه فوق

۴- یک قطعه عکس دانشجو

۵- تصویر کارت ملی

۶- تصویر صفحه اول گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌

۷- تصویر کارنامه نمره زبان انگلیسی از مراجع معتبر با تاریخ اعتبار. ( MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS )

۸‌‌‌‌‌‌‌- تکمیل فرم‌های ۱۰۲- ۱۰۳

۹- صورتجلسه  آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

۱۰- تاییدیه تصویب پروپوزال

11- تاییدیه آزمون جامع

12- تکمیل فرم ۱۰۷ در صورت نیاز به ریز نمرات و اصل مدرک

13- فرم تعهد محضری در صورت نیاز به ریز نمرات و اصل مدرک

14- کد پیگیری دریافتی از سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج*

*.لازم است همزمان با تکمیل مدارک و ارسال آن از سوی  دانشکده‌ها، کلیه متقاضیان از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس http://portal.saorg.ir/ نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری اقدام نمایند.

 

آدرس کوتاه :