مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر

مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر


به اطلاع داوطلبان دوره دکتری می رساند تعیین زمان مصاحبه دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر بر اساس اولویت تحویل مدارک مورد نیاز به کارشناس آموزش دانشکده در روز مصاحبه تعیین و به اطلاع متقاضی رسانیده می شود.
مدارک مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری:
1 _ دو عدد CD شامل تمام مدارک پژوهشی و آموزشی
2_ تایید پرداخت الکترونیکی توسط کارشناس دانشکده
3_ کپی کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد
4_ پایان نامه کارشناسی ارشد
5_ کپی مقالات داخلی و خارجی و کنفرانس های داخلی و خارجی (در صورت وجود)
6_ نسخه کتاب های تالیفی و ترجمه ای (در صورت وجود)
7_ مدارک مربوط به اکتشاف ، اختراع ،  تئوری پردازی (در صورت وجود)
8_ مدارک مربوط به آثار هنری دارای ارزیابی ملی یا بین المللی (در صورت وجود)
9 _ مدارک تشویق نامه های علمی در سطح ملی و بین المللی (در صورت وجود)
10_ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه
11_ توصیه نامه از دو استاد
12_ رزومه علمی
لطفا مدارک فوق در داخل یک پوشه به دفتر آموزش تحویل داده شود.
 

آدرس کوتاه :