مدرسه تابستانی سرطان - 5 تا 7 شهریور 1398

مدرسه تابستانی سرطان - 5 تا 7 شهریور 1398


انجمن علمی -  دانشجویی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده سرطان معتمد، مدرسه تابستانی سرطان را برگزار می کند.

این برنامه با حضور اساتید مدعو از دانشگاه های صنعتی شریف، شهید صدوقی یزذ و پژوهشکده سرطان معتمد برگزار می شود.
محورهای برنامه:

  • مقدمه ای بر زیست شناسی سرطان و رویکردهای ریاضیاتی مدلسازی آن
  • روش های نوین تشخیص سرطان به کمک ادوات میکروفلوئیدیکی و بیوسنسورها
  • روش های فعلی درمان سرطان با تکیه بر ایمنی درمانی و سلول درمانی
  • روش های دارودرمانی رایج و رویکرد طراحی دارو در پزشکی شخصی (به همراه کار عملی )


زمان: سه شنبه تا پنج شنبه، 5-7 شهریور
مکان: سالن آمفی تئاتر گروه میکروبیولوژی دانشگاه تهران و پژوهشکده معتمد
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: www.evand.com/events/cancerschool

 
 
آدرس کوتاه :