نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور پژوهشی پردیس علوم

مدیریت امور پژوهشی پردیس علوم


 
مسئولیت همگرا نمودن نیروهای پژوهشی دانشگاه، اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تدارک، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی پردیس بر عهده این بخش است. این اداره با توجه به انگیزه‌های نیروهای پژوهشی و زمینه‌های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی و مالی و اداری، فعالیت‌های پژوهشی را در قالب طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی حمایت می‌نماید، همچنین بر خدمات رسانی آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده‌ها و تشویق انتشارات علمی نظارت می‌کند. لذا وظایف عمده این اداره کل را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:
- جمع‌آوری، ساماندهی و ارائه اطلاعات فعالیت‌های مختلف پژوهشی پردیس 
- تدوین و بازنگری مقررات و اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی 
- اجرای دوره پژوهشی پسا دکتری از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره 
- تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرا و تأیید انجام کار طرح‌های پژوهشی ویژه پردیس 
- حمایت از اجرای پروژه‌های دانشجویی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پردیس 
- نظارت بر خدمات‌رسانی و بررسی وضعیت تجهیزاتی آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده‌ها 
- تدوین و اجرای مقررات لازم جهت تشویق انتشار کتاب و مقالات علمی توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان پردیس