نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت پردیس علوم

مدیریت پردیس علوم


حوزه ریاست پردیس

 

- رئیس پردیس علوم

دکتر حمیدرضا مشفق

- مشاور رئیس پردیس  در امور بین الملل

 

آقای دکتر مهدی خواجه صالحانی

- رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری

-

- رئیس دفتر ریاست

خانم اعظم فرزانه

- مسئول روابط عمومی

خانم منیژه علیمردانی

- رئیس دفتر جذب هیأت علمی

خانم فرزانه قربانی

 
 

حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

- معاون آموزشی پردیس

دکتر یاسر عبدی

 رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 خانم فاطمه اردوخانی

 
 

حوزه معاونت پژوهش

 

معاون پژوهشی پردیس

دکتر سیامک یاسمی

رئیس اداره انفورماتیک پردیس علوم

 آقای علی اکبر یوسفی

رئیس خدمات پژوهشی پردیس علوم

 خانم معصومه قدرتی

رئیس کتابخانه  پردیس علوم

آقای علی لفطه

 

 

 
 

حوزه معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

دکتر سید مهدی واعظ علایی

- رئیس اداره خدمات دانشجویی

خانم لیلا برازش

 
 

حوزه معاونت اداری و مالی

 

- معاون اداری و مالی

دکتر حسن به نژاد

- رئیس امور مالی

آقای پرویز عبدلی

- رئیس اداره امور اداری 

خانم اعظم امیرآتشانی

- مسئول  امور پشتیبانی

آقای علیرضا ربیعی

- مسئول امور دفتری

آقای عباس عبودی