نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ریاضی محض

مدیر گروه ریاضی محض


نام: دکتر حسین سبزرو

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 3659

ایمیل: sabzrou@ut.ac.ir