نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه علوم کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر


نام:  دکتر هدیه ساجدی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 2915

ایمیل: hhsajedi@ut.ac.ir