نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه علوم کامپیوتر

 

نام:  دکتر هدیه ساجدی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 2915

ایمیل: hhsajedi@ut.ac.ir