مراسم تقدیر و تشکر از معاون آموزشی و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر برگزار شد.

مراسم تقدیر و تشکر از معاون آموزشی و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر برگزار شد.


طی مراسمی در تاریخ هجدهم آبانماه در دفتر ریاست محترم دانشکده ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر, آقای دکتر سیامک یاسمی از زحمات و تلاش‌های دکتر غلامرضا رکنی لموکی, معاون آموزشی و دکتر محمد گنج تابش, معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر در مدت قبول مسئولیت تقدیر و تشکر نمودند.

آدرس کوتاه :