مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده شیمی برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده شیمی برگزار شد.


مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده شیمی، روز شنبه 17 آذرماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای شورای پردیس علوم در اتاق شورا برگزار شد.
در این مراسم آقای دکتر علی مقاری (رئیس سابق دانشکده شیمی)، تودیع و آقای دکتر علیرضا عباسی (رئیس جدید دانشکده شیمی) معارفه شدند.
در پایان این مراسم لوح تقدیر از سوی آقای دکتر نیکنام، ریاست پردیس علوم به رسم تقدیر به آقای دکتر مقاری اهدا شد.

 

آدرس کوتاه :