مراسم ختم همکار ارجمند و عضو هیئت علمی پردیس علوم، جناب آقای دکتر فرامرز طوطی

مراسم ختم همکار ارجمند و عضو هیئت علمی پردیس علوم، جناب آقای دکتر فرامرز طوطی


هوالباقی

 انالیه و انالله راجعون

با اظهار نهایت تأثر و تألم رحلت جانسوز و ناگهانی دوست و همکار صمیمی، جناب آقای دکتر فرامرز طوطی، عضو محترم هیات علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران را به اطلاع می رساند. ضمن عرض تسلیت این مصیبت جانکاه به خانواده محترم ایشان و جامعه زمین شناسی کشور، به اطلاع می رساند مراسم ختم آن عزیز سفر کرده ساعت 15:30 تا 17 عصر روز پنچ شنبه 26/12/1395 در تالار دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

پردیس علوم دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :