مراسم روز معلم در پردیس علوم برگزار شد

مراسم روز معلم در پردیس علوم برگزار شد


روز 12 اردیبهشت، مراسم روز معلم با حضور ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر نیلی و ریاست پردیس علوم آقای دکتر پزشک و اساتید و کارکنان پردیس علوم برگزار گردید.

در این مراسم آقای دکتر نیلی درباره توسعه دانشگاه و ایجاد دانشگاه سبز سخن گفتند. همچنین ضمن اجرای برنامه های مختلف، از اساتید پردیس علوم، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :