مراسم روز ملی ریاضیات در پردیس علوم برگزار شد.

مراسم روز ملی ریاضیات در پردیس علوم برگزار شد.


بیست هشتم اردیبهشت ماه سال جاری مصادف است با تولد عمر خیام نیشابوری مراسم روز ملی ریاضیات در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر با حضور دکتر پزشک رئیس پردیس علوم، دکتر سیامک یاسمی ریاست دانشکده و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزارشد. در این مراسم سخنرانان دکتر یاسمی و دکتر زارع نهندی بودند.
ابتدا دکتر یاسمی با تجلیل از دکتر هشترودی استاد بازنشسته دانشکده و جایگاه ایشان در عرصه ریاضی پرداختند.
موضوع سخنرانی آقای دکتر سیامک یاسمی (مردی که بی نهایت را می شناخت) بود که به وضعیت و جایگاه رامااوجان ریاضیدان هندی بر گرفته از نظرات استاد بارگاوا  برنده جایزه ریاضی سال 2014 اختصاص داشت.
در ادامه آقای دکتر رحیم زارع نهندی با تجلیل از دکتر هشترودی به ذکر ویژگیهای شخصیتی و علمی وی برای حاضران پرداخت.

آدرس کوتاه :