مراسم ویژه والدین دانشجویان نوورود

مراسم ویژه والدین دانشجویان نوورود


مراسم آئین ورودی ویژه والدین نو دانشجویان پردیس علوم در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

لینک ورود به زودی در سایت پردیس اطلاع رسانی می‌گردد.

 

 

آدرس کوتاه :