مصاحبه دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

ه اطلاع متقاضیان محترم ورود به دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی می رساند که مصاحبه روز سه شنبه مورخ 97/6/7 از ساعت 8:30 در پردیس علوم برگزار می شود. زمان تقریبی مصاحبه براساس زمان مراجعه افراد می باشد.

آدرس: خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس علوم - طبقه دوم - دفتر ریاست پردیس.

آدرس کوتاه :