مصاحبه دکتری تکمیل ظرفیت دانشکده فیزیک

مصاحبه دکتری تکمیل ظرفیت دانشکده فیزیک


در خصوص ثبت نام معرفی شدگان متمم دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵  تاریخ و نحوه برگزاری مصاحبه متقاضیان  دانشکده فیزیک به شرح زیر تعیین اعلام می شود:

1)      محل برگزاری آزمون،  دانشکده فیزیک واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم می باشد.

2)     تحویل مدارک مصاحبه دکتری دانشکده فیزیک، از ساعت 8 صبح الی12:30 روز شنبه 8/3/95 می باشد

3)    داوطلبین محترم در روز شنبه 8/3/95 لازم است علاوه بر اصل مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع، اصل و تصویر کلیه مدارک آموزشی (ریز نمرات کارشناسی، ریز نمرات کارشناسی ارشد)- اصل و تصویر کلیه مدارک پژوهشی (مقالات، طرح های تحقیقاتی انجام شده، کنفرانس ها، رتبه های کسب شده، جایزه ها و کلیه کارهای علمی انجام پذیرفته )- کارنامه مرحله کتبی- توصیه نامه در صورت وجود - مدرک زبان در صورت وجود- پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز ارائه نمایند .

4)    آزمون کتبی بعد از ظهر روز شنبه 8/3/95 راس ساعت 14 برگزار خواهد شد.

5)     آزمون مصاحبه شفاهی روز یکشنبه 9/3/95 از ساعت 14 برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :