مصاحبه دکتری - تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان سال تحصیلی 96-95 دانشکده زمین شناسی

مصاحبه دکتری - تکمیل ظرفیت و استعداد درخشان سال تحصیلی 96-95 دانشکده زمین شناسی


زمان مصاحبه دکتری - تکمیل ظرفیت و مصاحبه استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ دانشکده زمین شناسی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- یکشنبه ۹۵/۳/۹ گرایش‌های زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی، ساعت شروع ۸ صبح

- دوشنبه ۹۵/۳/۱۰ گرایش‌های پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ساعت شروع ۸ صبح

روش مصاحبه مشابه مرحله قبل بصورت شفاهی می‌باشد.

آدرس کوتاه :