مصاحبه دکتری داوطلبان استعدادهای درخشان دوره دکتری سال 96-95 دانشکده فیزیک

مصاحبه دکتری داوطلبان استعدادهای درخشان دوره دکتری سال 96-95 دانشکده فیزیک


در خصوص ثبت نام معرفی شدگان استعداد درخشان دوره دکتری سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ به اطلاع می رساند، تاریخ و نحوه برگزاری مصاحبه متقاضیان دانشکده فیزیک به شرح زیر تعیین گردید.

1)      محل برگزاری آزمون،  دانشکده فیزیک واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی روبروی خیابان نوزدهم می باشد.

2)     تحویل مدارک مصاحبه دکتری دانشکده فیزیک، از ساعت 8 صبح الی12:30 روز شنبه 8/3/95 می باشد

3)    داوطلبین محترم در روز شنبه 8/3/95 لازم است علاوه بر اصل مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع، اصل و تصویر کلیه مدارک آموزشی (ریز نمرات کارشناسی، ریز نمرات کارشناسی ارشد)- اصل و تصویر کلیه مدارک پژوهشی (مقالات، طرح های تحقیقاتی انجام شده، کنفرانس ها، رتبه های کسب شده، جایزه ها و کلیه کارهای علمی انجام پذیرفته )- توصیه نامه در صورت وجود - مدرک زبان در صورت وجود- پایان نامه کارشناسی ارشد خود را نیز ارائه نمایند .

4)     آزمون مصاحبه شفاهی روز یکشنبه 9/3/95 از ساعت 14 برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :