مطالعات زمین‌شناسی و ارزیابی مخزنی منابع گاز متان لایه‌های زغالی در معدن زغالسنگ پروده، ناحیه طبس، ایران مرکزی / زیبا زمانی

مطالعات زمین‌شناسی و ارزیابی مخزنی منابع گاز متان لایه‌های زغالی در معدن زغالسنگ پروده، ناحیه طبس، ایران مرکزی / زیبا زمانی


آدرس کوتاه :