مطالعه نقش آنکوژنی miRNA-96-5p در سلول‎های حاوی ژن جهش‎یافته p53 در سرطان سر و گردن / دانشجو: مهرو وهابی

مطالعه نقش آنکوژنی miRNA-96-5p در سلول‎های حاوی ژن جهش‎یافته p53 در سرطان سر و گردن / دانشجو: مهرو وهابی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده زیست‎شناسی


عنوان: مطالعه نقش آنکوژنی miRNA-96-5p در سلول‎های حاوی ژن جهش‎یافته p53 در سرطان سر و گردن

دانشجو: مهرو وهابی
رشته:  زیست‎شناسی علوم سلولی و مولکولی

استاد راهنما: دکتر شاهرخ صفریان

زمان: دوشنبه 1398/07/01
مکان: دانشکده زیست ‎شناسی کلاس 204

چکیده:

سرطان سر و گردن ششمین سرطان شایع در سراسر جهان می‎باشد. به طور کلی یکی از علل عمده مرگ در بیماران HNSCC عود مجدد و بازگشت بیماری می‎باشد. miRNA ‎ها به عنوان یک ابزار جذاب برای غربالگری، تشخیص و پیش‎بینی سرطان محسوب می‎شوند. مطالعات پیشین در پایگاه‎های داده‎های TCGA و IRE نشان داده است که در بین miRNA ‎ها، miR-96-5p می‎تواند به عنوان نشان‎گر زیستی در سرطان HNSCC عمل کند. بررسی‎های اولیه نشان می‎دهد بیانmiR-96-5p ، در نمونه‎های سرطانی سر و گردن بالا می‎باشد. از آنجایی بیان miR-96-5p در نمونه‎های بافتی سرطانی در مقایسه با نمونه‎های سالم و طبیعی بسیار بالا می‎باشد این miRNA احتمالاً به عنوان آنکوژن عمل می‎کند. به منظور مطالعه‎ی نقش آنکوژنی این miRNA از روش‎های مختلفی از جمله روش کلونی‎، مهاجرت سلولی، بررسی زیستایی سلول بعد از ترانسفکت کردن سلول‎ها توسط mimic miR-96-5p و مهارکننده‎ی miR-96-5p استفاده شد. نتایج ما نشان داد که افزایش بیان miR-96-5p باعث افزایش مهاجرت سلولی و مقاومت رادیویی و شیمیایی شد. . این نتایج سازو کار جدیدی برای مقاوت شیمیایی و رادیویی سلول‎های HNSCC بیان می‎کند.

 

آدرس کوتاه :