مطالعه و شبیه سازی فیزیک رشد و گسترش تومورهای سرطانی / دانشجو : یونس عظیم زاده

مطالعه و شبیه سازی فیزیک رشد و گسترش تومورهای سرطانی / دانشجو : یونس عظیم زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: مطالعه و شبیه سازی فیزیک رشد و گسترش تومورهای سرطانی

دانشجو : یونس عظیم زاده
رشته:  فیزیک حالت جامد

استاد راهنما : دکتر عباس علی صابری

زمان : دوشنبه یک مهرماه 98 ساعت 17
مکان : سالن شهید علی محمدی

چکیده:

رشد تومور و گسترش آن به بافت های دیگر نقشی کلیدی در مرگ بیماران مبتلا به سرطان دارد. در این میان برهمکنش سلول های سرطانی با یکدیگر و با بافت میزبان که شامل سلول های ایمنی ، ماتریس بین سلولی و بسیاری موارد دیگر است، نهایتا می تواند منجر به تهاجم تومور به بافت های دیگر و مرگ شود. امروزه نقش برهمکنش های فیزیکی در بخش های مختلفی از این فرایند به خوبی مشخص شده و یا مورد مطالعه است. همچنین، قدرت بالای مدل های فیزیکی برای شناخت، پیش بینی و ارائه درمان روز به روز آشکارتر می شود. در این رساله ابتدا مختصری از فیزیک سرطان از جنبه های مختلف را تشریح کرده و سپس به مطالعه آن ها از طریق مدل سازی خواهیم پرداخت.


 

آدرس کوتاه :