معاونت اداری و مالی - 97/11/8

معاونت اداری و مالی - 97/11/8


معاون اداری و مالی: دکتر حسن به نژاد

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری شیمی-فیزیک

 

معاونت اداری و مالی پردیس، شامل امور اداری، پرسنلی و رفاهی، حسابداری و امور پشتیبانی می‌باشد.

رئیس امور مالی

آقای پرویز عبدلی

رئیس اداره امور اداری 

خانم اعظم امیرآتشانی

مسئول امور پشتیبانی

آقای علیرضا ربیعی

مسئول امور دفتری

آقای عباس عبودی

 

 

 

 

 

معاونت مالی و اداری پردیس در راستای انجام امور مربوط به حوزه مالی و اداری پردیس وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:
- تنظیم سیاست‌های نیروی انسانی و انعکاس به دانشگاه (پس از تصویب در شورای پردیس)
- تهیه و تدوین برنامه کار واحدهای تحت سرپرستی و ابلاغ به واحدها
- نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری، مالی و خدماتی
- نظارت بر نحوه انجام امور خدماتی کارکنان
- نظارت بر امر تهیه و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز
- نظارت بر حسن اجرای امور مالی
- نظارت بر چگونگی انجام امور خدمات عمومی و تأسیساتی و تعمیراتی
- راهنمایی و هدایت واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنها
- ابلاغ قوانین، آیین ‏نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها و دستورات اداری به واحدها و گروه‌های آموزشی طبق دستور رئیس دانشکده
- تهیه و تدوین گزارش‌های حوزه معاونت اداری و مالی جهت آگاهی مقامات مافوق

آدرس کوتاه :