مقاله آقای دکتر علیرضا حسینی در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد

مقاله آقای دکتر علیرضا حسینی در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد


مقاله آقای دکتر علیرضا حسینی عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم در سومین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی (که از تاریخ ۲۲ تا ۲۳ آبان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد)، به عنوان مقاله برتر انتخاب گردیده است.

این موفقیت را به ایشان و دانشکده ریاضی تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه :