- یک‌شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی (دانشجویان ورودی 94 به بعد)

مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده زیست شناسی

(دانشجویان ورودی 94 به بعد)

1-    تعداد واحد های درسی:

- تمام رشته ها به غیر از زیست فناوری :  22 واحد

- زیست فناوری:  26 واحد

2-    تعداد واحدهای پایان نامه:  6 واحد

3-     حداقل واحد های درسی در هر ترم:  8 واحد ( برای اخذ زیر حد نصاب، گرفتن مجوز از شورای تحصیلات تکمیلی الزامی است)

4-    حداکثر واحد های درسی در هر ترم: 14 واحد

5-    حداقل نمره قبولی برای درس:  12

6-     حداقل معدل ترم برای مشروط نشدن:  14

7-    دانشجو با دو ترم مشروطی، محروم از تحصیل می گردد.

8-    مدارک تایید تحصیلی مقطع قبل:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش داده شود 

9-    مدارک معافیت تحصیلی برای آقایان:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش تحویل داده شود

10-توجه:  عدم رعایت مورد 7 و 8 می تواند منجر به محرومیت از انتخاب واحد در ترم دوم شود

11- -ارزیابی الکترونیک دروس در پایان هر ترم الزامی می باشد

12-شرط لازم برای اخذ پایان نامه:  گذرانیدن تمام دروس با نمره قبولی و داشتن معدل کل حداقل 14

13- پایان نامه:  باید تا پایان ترم دوم توسط شورای تحصیلات تکمیلی تصویب شود

14-طول مقرر دوره ارشد:  4 نیمسال

15-جهت اخذ سنوات برای ترم 5 و 6:  درخواست تاییده شده توسط استاد محترم با ذکر تاریخ دقیق دفاع ، یک ماه قبل از شروع ترم 5 و6 به دفتر دانشکده داده شود.

16- ثبت نام برای درس پایان نامه برای تمام ترم ها، پس از پایان دروس تئوری تا زمان فراغ التحصیلی الزامی است.

 

آدرس کوتاه :