- شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی (دانشجویان ورودی 94 به بعد)

مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده زیست شناسی (دانشجویان ورودی 94 به بعد)


مقررات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده زیست شناسی

(دانشجویان ورودی 94 به بعد)

1-    تعداد واحد های درسی:

- تمام رشته ها به غیر از زیست فناوری :  22 واحد

- زیست فناوری:  26 واحد

2-    تعداد واحدهای پایان نامه:  6 واحد

3-     حداقل واحد های درسی در هر ترم:  8 واحد ( برای اخذ زیر حد نصاب، گرفتن مجوز از شورای تحصیلات تکمیلی الزامی است)

4-    حداکثر واحد های درسی در هر ترم: 14 واحد

5-    حداقل نمره قبولی برای درس:  12

6-     حداقل معدل ترم برای مشروط نشدن:  14

7-    دانشجو با دو ترم مشروطی، محروم از تحصیل می گردد.

8-    مدارک تایید تحصیلی مقطع قبل:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش داده شود 

9-    مدارک معافیت تحصیلی برای آقایان:  باید قبل از پایان ترم اول به دفتر آموزش تحویل داده شود

10-توجه:  عدم رعایت مورد 7 و 8 می تواند منجر به محرومیت از انتخاب واحد در ترم دوم شود

11- -ارزیابی الکترونیک دروس در پایان هر ترم الزامی می باشد

12-شرط لازم برای اخذ پایان نامه:  گذرانیدن تمام دروس با نمره قبولی و داشتن معدل کل حداقل 14

13- پایان نامه:  باید تا پایان ترم دوم توسط شورای تحصیلات تکمیلی تصویب شود

14-طول مقرر دوره ارشد:  4 نیمسال

15-جهت اخذ سنوات برای ترم 5 و 6:  درخواست تاییده شده توسط استاد محترم با ذکر تاریخ دقیق دفاع ، یک ماه قبل از شروع ترم 5 و6 به دفتر دانشکده داده شود.

16- ثبت نام برای درس پایان نامه برای تمام ترم ها، پس از پایان دروس تئوری تا زمان فراغ التحصیلی الزامی است.

 

آدرس کوتاه :