مقررات خروج از کشور دانشجوی ( ذکور ) مشمول کلیه مقاطع تحصیلی

مقررات خروج از کشور دانشجوی ( ذکور ) مشمول کلیه مقاطع تحصیلی


به استحضار می رساند ؛

بر اساس نامه مورخ 14/7/1395 مقررات خروج از کشور دانشجوی ( ذکور ) مشمول کلیه مقاطع تحصیلی و با توجه به  جلسه هماهنگی با مسئولان  محترم سازمان وظیفه عمومی ، رعایت موارد ذیل برای هماهنگی در تنظیم گواهی های خروج از کشور ضرورت دارد . در غیر این صورت تایید گواهی های ارسالی در سامانه جامع توسط این مدیریت امکان پذیر نخواهد بود .

1-کلیه دانشجویان ( ذکور ) مشمول برای درخواست خروج از کشور به دلایل ؛ زیارتی ، سیاحتی ، علمی ، مسابقه ورزشی و فرصت مطالعاتی ( ویژه دانشجویان دکتری تخصصی ) موظف هستند قبل از درخواست خروج از کشور  ( درخواست گواهی و ورود به پیشخوان  سامانه جامع ) ابتدا به پلیس + 10 مراجعه و کد سخا دریافت نمایند و سپس درخواست گواهی از سامانه را ثبت نمایند .

توضیح : خروج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D ) طبق مقررات مربوط برای فرصت تحقیقاتی بررسی و اقدام می شود . 

2- مدت خروج از کشور دانشجو ( عدم حضور مجاز دانشجو در کلاس های درسی طول نیمسال تحصیلی ) حداکثر 3 هفته (21 روز) می باشد . با این حال طبق مذاکرات جلسه مذکور و نظر سازمان وظیفه عمومی چنانچه در گواهی خروج از کشور مدت حداکثر 30 روز درج گردد به شرط رعایت عدم زمان حضور دانشجو در کلاس های دروس انتخابی ( بیش از 21 روز ) به منظور امور گذرنامه ، روادید ، امور اداری و ... بلامانع است .

3- خروج از کشور در بازه امتحانات طبق تقویم مصوب دانشگاهی به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

آدرس کوتاه :