منابع و امکانات آموزشی بیوتکنولوژی

منابع و امکانات آموزشی بیوتکنولوژی


آزمایشگاه آموزشی

آزمایشگاه آموزشی گروه که در طبقه همکف قرار گرفته است، مجهز به هود شیمیایی و زیستی است و برای تدریس دروس آزمایشگاهی دانشجویان مرحله اول استفاده می­شود.

 

آیین نامه رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

 

سایت

سایت گروه در طبقه دوم ساختمان قرار گرفته و دارای 5 کامپیوتر فعال است. دانشجویان میتوانند از رایانه‌های موجود در سایت در تمام ساعات اداری استفاده کنند.

 

کتابخانه

با تلاش های انجمن علمی بیوتکنولوژی در سال ۹۷ یک کمد کتابخانه اختصاصی برای کتاب‌هایی که بیشتر مورد استفاده دانشجویان بیوتکنولوژی هستند،‌ تهیه شد. طی دو سال،‌ کتابخانه با کتاب‌ها و جزوه‌ی اهدایی دانشجویان تکمیل و لیستی از کتاب ها و سایر محتواهای درسی تهیه شده است.

 

فضاهای پژوهشی 

 

در حال حاضر پنج آزمایشگاه پژوهشی در گروه بیوتکنولوژی با عناوین زیست فناوری مولکولی، زیست فناوری پزشکی پیشرفته، مهندسی بافت و نانو تکنولوژی ، زیست شناسی سامانه‌ها و فراورش زیستی تجهیز و فعال هستند.

  • آزمایشگاه زیست فناوری پزشکی پیشرفته:

مسئول آزمایشگاه: دکتر بهناز بخشنده

حوزه فعالیت: زیست فناوری پزشکی- مهندسی علوم زیستی- سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی- اپیژنتیک

 

  • آزمایشگاه زیست شناسی سامانهها

مسئول آزمایشگاه: دکتر سید امیر مرعشی و دکتر محیا مهرمحمدی

حوزه فعالیت: زیست شناسی سامانه‌ها، بیوانفورماتیک، مهندسی متابولیک، ژنومیکس و پروتئومیکس، اپیژنتیک و کنترل بیان ژن‌ها

  • آزمایشگاه زیست فناوری مولکولی

مسئول آزمایشگاه: دکتر صدیقه اسد و دکتر الهه الهی

حوزه فعالیت: زیست فناوری مولکولی و میکروبی، بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها با روش‌های جهش‌زایی نقطه‌ای و تکامل هدایت شده، آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی، روش‌های نوین طراحی پروتئین به منظور افزایش بیان و کارایی تخلیص

 

  • آزمایشگاه فراورش زیستی

مسئول آزمایشگاه: دکتر علی بزرگ

  • آزمایشگاه مهندسی بافت و نانو تکنولوژی

مسئول آزمایشگاه: دکتر احسان سیدجعفری اولیائی نژاد و دکتر محبوبه کبیری رنانی

حوزه فعالیت: سلولهای بنیادی و مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت عصب، بافت‌های پیوندی و بافت رگ،طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و یا میکرو، بررسی رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر، رشد، آپوپتوز، متاستاز و مهاجرت

  • اتاق توالی­یابی DNA

دستگاه توالی یابی DNA در سال 1388 به همت خانم دکتر الهی خریداری و در گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم مستقر گردید. از آن زمان این آزمایشگاه بعنوان یک رکن اصلی در مسیر  شناسایی جهش‌های ژنی مسئول اختلالات ژنتیکی، تعیین قرابت گونه‌های زیستی، شناسایی واریانت‌ها و تغییرات ژنتیکی در گونه‌های مختلف انسانی و جانوری و مطرح بوده است.

آدرس کوتاه :