نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع و امکانات آموزشی زیست شناسی

منابع و امکانات آموزشی زیست شناسی


موزه جانورشناسی

موزه جانورشناسی مجموعه ای گرانبها و کم نظیر انواع بی مهرگان و مهره داران را در خود جای داده، تبلوری از عزم راسخ، پشتکار و همت والای پایه گذاران آن می باشد.

موزه جانورشناسی مجموعه ای گرانبها و کم نظیر انواع بی مهرگان و مهره داران را در خود جای داده، تبلوری از عزم راسخ، پشتکار و همت والای پایه گذاران آن می باشد. موزه جانورشناسی در سال 1333 توسط مرحوم دکتر مصطفی فاطمی (1289-1338) و با راهنمایی های ایشان و تلاش پیگیر همکاران و دانشجویان بخش جانورشناسی پایه گذاری گردید. در شکل گیری و گسترش موزه اساتید و محققان بخش جانورشناسی از جمله مرحوم دکتر محمد یزدان دوست، مرحومه دکتر پریچهر شاه بهرامی، خانم دکتر طلعت حبیبی و آقای دکتر محمد بلوچ و آقای رضا پارسا نقش داشتند. با استفاده از روش های نگهداری موزه ای مانند تاکسیدرمی، تثبیت در محلول های شیمیایی، اتاله کردن، نگهداری در رزین و اسکلت سازی، جمع آوری مجموعه جانوران ایران را آْغاز و منجر به ایجاد اولین موزه جانورشناسی در ایران گردید. موزه جانورشناسی با داشتن مجموعه باارزش از لحاظ مطالعات تاکسونومیک فون ایران و امکان دسترسی به اطلاعات و توصیف آنها، توانسته سئوالات و نیازهای تاکسونومیک محققان و دانشجویان رشته های علوم زیستی را پاسخگو باشد. موزه جانورشناسی جهت بالابردن سطح آموزش و ملموس نمودن مطالب تئوری جانورشناسی، امکان بازدیدهای متعددی را سالیانه برای مؤسسات مختلف از جمله مدارس آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی و پژوهشکده ها فراهم کرده و اطلاعات علمی در خصوص رده بندی، توصیف ریختی و زیستی گونه های ایران، نحوه نگهداری، تاکسیدرمی و تثبیت در محلول های شیمیایی، اسکلت سازی، تهیه نمونه های داخل رزین، ثبت و نگهداری حشرات ( اتاله) و حفظ موزه در اختیار آنها قرار می دهد.
موزه جانورشناسی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم با تأکید بر لزوم حفظ و حمایت ذخایر حیات وحش و اسناد علمی، با تجارب بدست آمده و شناسایی مجموعه جانوران ایران نقش بزرگی را در جهت زمینه سازی و احیاری تحقیقات علمی و کاربردی بر روی جانوران و پیشبرد علوم زیستی ایفا می کند. در حال حاضر موزه بیشتر جنبه سیستماتیک داشته و ویژگی های مرفولوژیک آن ملموس تر است. هم اکنون این موزه با نظارت بخش جانورشناسی و مسئولیت آقای مهندس حسین پارسا در جهت شناسایی و شناساندن مجموعه غنی جانوران ایران گام های بزرگتری را بر می دارد.

 

آزمایشگاه زیست شناسی