موفقیت اساتید پردیس علوم در هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

موفقیت اساتید پردیس علوم در هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران


در هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

  • آقای دکتر محمدرضا گنجعلی، استاد دانشکده شیمی، در بخش مؤلفان برتر بین‌المللی ـ بخش مقاله

  • آقای دکتر حسین آخانی سنجانی، استاد دانشکده زیست شناسی، در بخش  اعضای هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی

  • خانم دکتر فیروزه حقیقی، دانشیار دانشکده ریاضی، در بخش موفق‌ترین عضو هیأت علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی/ مأموریت پژوهشی- آموزشی

  • آقای دکتر رضا ندرلو، استادیار دانشکده زیست شناسی، در بخش مؤلف و مترجم برتر بین المللی، بخش کتاب

  • آقای مسلم زمانی، دانشجوی پسادکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، در بخش دانشجوی برتر بین الملل

حائز رتبه های برتر شدند.

این موفقیت را به این عزیزان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

آدرس کوتاه :