موفقیت انجمن های علمی-دانشجویی بیوتکنولوژی و زیست شناسی پردیس علوم در جشنواره حرکت

موفقیت انجمن های علمی-دانشجویی بیوتکنولوژی و زیست شناسی پردیس علوم در جشنواره حرکت


انجمن علمی - دانشجویی بیوتکنولوژِی پردیس علوم در جشنواره حرکت در دو قسمت انجمن برگزیده و بخش ویژه با اثر "هکتون کووید 19" موفق به کسب رتبه برتر شد.
همچنین در این جشنواره انجمن علمی - دانشجویی زیست شناسی موفق به کسب عنوان برتر در قسمت نشریه گردید.


در جشنواره‏ بین‌المللی حرکت، ۱۰۷ اثر دریافت شده است که پس از داوری، ۲۰ اثر در محور و زیرگروه‌های مختلف واجد امتیاز لازم برای کسب رتبه‏ برگزیده و شایسته تقدیر شدند. از آثار انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان برگزیده افزون بر ارسال به جشنواره‏ بین‌المللی حرکت، با اهدای جوایز و لوح سپاس تقدیر خواهد شد.

این موفقیت را به خانواده پردیس علوم و خصوصا به دانشجویان پرتلاش انجمن های علمی بیوتکنولوژی و زیست شناسی تبریک می گوییم.

 

آدرس کوتاه :