موفقیت انجمن های علمی دانشجویی پردیس علوم در جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

موفقیت انجمن های علمی دانشجویی پردیس علوم در جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه


جشنواره علمی دانشجویی روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه با هدف ترویج علم و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه، ترویج فعالیت‌های بین‌‌رشته‌ای در بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی، برگزاری نشست‌های علمی- ترویجی، نمایشگاه علم در قاب هنر، 26 آبانماه 1397 در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
همچنین، یکشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ نشست نگاهی فلسفی به رابطه علم و عموم مردم (علم و شبه‌علم) با حضور دکتر امیرمحمد گمینی و دکتر حسین شیخ رضایی برگزار گردید.
در اختتامیه این جشنواره، سه غرفه برتر نمایشگاه انجمن‌های علمی دانشجویی از نظر آشنایی عموم مردم و دانشگاهیان با نقش علم در زندگی انتخاب شد و پردیس علوم ، توانست جایگاه سوم را در بین غرفه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران کسب کند.
 این موفقیت را به همه مسؤولین پردیس علوم یه خصوص مسؤولین فرهنگی و دانشجویان فعال فرهنگی تبریک می گوئیم.

آدرس کوتاه :