موفقیت دانشجویان شاهد و ایثارگر در سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار

موفقیت دانشجویان شاهد و ایثارگر در سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار


دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران با عنایت خداوند و تلاش مستمر، در سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار افتخار بزرگی را کسب نمودند به گونه‌ای که از بین پانزده دانشجوی منتخب کشوری جشنواره مذکور پنج نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران موفق به کسب این مقام ارزشمند گردیدند.

آدرس کوتاه :