موفقیت پروژه آقای دکتر حسین مهدوی استاد دانشکده شیمی: "نسل جدید غشاء های نانو فیلتراسیون بر پایه نانوالیاف"

موفقیت پروژه آقای دکتر حسین مهدوی استاد دانشکده شیمی: "نسل جدید غشاء های نانو فیلتراسیون بر پایه نانوالیاف"


در رابطه با یکی از مهمترین چالش‌های فن آوری ستاد نانو در زمینه تصفیه آب با استفاده از غشاء های پایه نانوالیافی، نسل جدید غشاء های نانوفیلتراسیون بر پایه نانوالیاف پلیمری که به صورت غشاء های کامپوزیتی لایه نازک (TFC) تهیه می شود توسط آقای دکتر حسین مهدوی استاد شیمی پلیمر دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران ساخت و معرفی شده است.

با کمال مسرت این طرح به عنوان بهترین طرح برگزیده توسط ستاد نانو انتخاب گردیده است. در ادامه این پروژه به عنوان تنها پروژه منتخب از کشورهای خاورمیانه توسط مجموعه WTOIP چین در جمع ۳۰ پروژ برتر از میان ۲۸۷ پروژه فن آورانه از کل کشورهای جهان پذیرفته شده که هم جهت شرکت در رقابت نهایی و هم ارائه به سرمایه گذاران چینی برای توسعه بیشتر فن آوری از تاریخ ۱۱/‏۰۹/‏۹۷‬ الی ۲۳/۹/۹۷ در طی یک برنامه همراه با بازدید از ۱۰ پارک علم و فن آوری چین در شهرهای مختلف چین ارائه گردید. خوشبختانه با توجه به سطح فنی پروژه موضوع توسط چند سرمایه گذار چینی مورد توجه قرار گرفته و تفاهم نامه‌های اولیه منعقد و در حال پیگیری است.

در این پروژه بر اساس نوآوری صورت گرفته برای اولین بار غشاء کامپوزیتی لایه نازک (TFC) بر پایه نانو الیاف پلیمری معرفی گردید که علاوه بر اینکه از جهت کارایی نسبت به غشاءهای مرسوم TFC در میزان شار آب و دفع نمک شرایط بالاتری را فراهم می‌نماید از لحاظ قیمت و مصرف انرزی در هنگام کاربری نهایی هم نسبت به غشاءهای مرسوم تا حدود ۴۰ درصد دارای مزیت می‌باشد. در حال حاضر فناوری تهیه این غشاءها تا مرحله نیمه صنعتی توسعه داده شده است و امید است تا بهره گیری سرمایه گذار خارجی و یا داخلی مرحله تولید صنعتی آن هم در کمترین زمان ممکن به انجام برسد.

 

 

آدرس کوتاه :